lørdag 25. okt. 2014         
   


Messe for verdighet

(24.10.14) - Den 13. november kl 19.30 arrangeres det en gudstjeneste i Krisitansand domkirke for de som er berørt av overgrep.

Les mer »


 


Mamma Maggie til Skien
(23.10.14) - Mamma Maggie driver et stort hjelpearbeid blant fattige på "søppelfjellet" i Kairo. 4. november besøker hun Skien kirke.
Les mer »
Diakonvigsel i Søgne.
(13.10.14) - 8 oktober ble Silje Vesterfjell vigslet til diakon i Søgne hovedkirke.
Les mer » Snarveier Nyheter Aktiviteter

 

Årsrapport 2013

ÅRSMELDING 2013

 

Program

STIFTSDAGENE 2014

 

VISJON OG STRATEGIDOKUMENT

KULTURNETT

KIRKEN/KULTUR

LEDIGE STILLINGER

STRATEGIPLAN 2007 - 2012

STAT / KIRKE

 


 

PLAN FOR KATASTROFER OG ULYKKER I AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

 

 

NÅR SEKSUELLE OVERGREP SKJER

  

 

 


 

 


25.09.14 Kirkens Nødhjelp trenger bøssebærere
18.09.14 13 diakonar fekk vigslings-teiknet
11.09.14 Dagar som lagar nye stigar i sinnet
04.09.14 Inspirasjonsdag til bønn i Voie kirke lørdag 11 oktober kl.11-15
Nyhetsoversikt »
Aktivitetskalender »
                          


Agder og Telemark bispedømmekontor
Postadresse: Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND S
Besøksadresse:  Gyldenløvesgt. 11, 4611 KRISTIANSAND S

Tlf.: 3810 5120, Faks: 3807 0350, E-post: agder.bdr@kirken.no
Sentralbordet er åpent fra kl 09:30 - kl 15:00 på mandager og kl 09:00 - kl 15:00, tirsdag - fredag

Fakturaadresse: Agder og Telemark bispedømmeråd, Fakturamottak DFØ, Postboks 4104, 2307 HAMAR
Bankkontonr.: 7694 05 00717
Ansvarlig redaktør: Tormod Stene Hansen. Ta gjerne kontakt med oss.

 
Web-site powered by i-tools