torsdag 23. okt. 2014         
   


Diakonvigsel i Søgne.

(13.10.14) - 8 oktober ble Silje Vesterfjell vigslet til diakon i Søgne hovedkirke.

Les mer »


 


Kirkens Nødhjelp trenger bøssebærere
(25.09.14) - Meld deg som bøssebærer for TV-aksjonen NRK 19. oktober!
Les mer »
13 diakonar fekk vigslings-teiknet
(18.09.14) - Under ei gudsteneste i Lund kyrkje i Kristiansand onsdag la biskop Stein Reinertsen liturgiske band på tretten diakonar frå Agder og Telemark. Alle er dei vigsla frå før , men no ber dei og teiknet på at dei er vigsla, nemleg skrå-stolaen.
Les mer » Snarveier Nyheter Aktiviteter

 

Årsrapport 2013

ÅRSMELDING 2013

 

Program

STIFTSDAGENE 2014

 

VISJON OG STRATEGIDOKUMENT

KULTURNETT

KIRKEN/KULTUR

LEDIGE STILLINGER

STRATEGIPLAN 2007 - 2012

STAT / KIRKE

 


 

PLAN FOR KATASTROFER OG ULYKKER I AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

 

 

NÅR SEKSUELLE OVERGREP SKJER

  

 

 


 

 


11.09.14 Dagar som lagar nye stigar i sinnet
04.09.14 Inspirasjonsdag til bønn i Voie kirke lørdag 11 oktober kl.11-15
03.09.14 Tanzanias biskop besøkte biskop Stein Rinertsen
29.08.14 Å vandre med håp i 2014
Nyhetsoversikt »
Aktivitetskalender »
                          


Agder og Telemark bispedømmekontor
Postadresse: Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND S
Besøksadresse:  Gyldenløvesgt. 11, 4611 KRISTIANSAND S

Tlf.: 3810 5120, Faks: 3807 0350, E-post: agder.bdr@kirken.no
Sentralbordet er åpent fra kl 09:30 - kl 15:00 på mandager og kl 09:00 - kl 15:00, tirsdag - fredag

Fakturaadresse: Agder og Telemark bispedømmeråd, Fakturamottak DFØ, Postboks 4104, 2307 HAMAR
Bankkontonr.: 7694 05 00717
Ansvarlig redaktør: Tormod Stene Hansen. Ta gjerne kontakt med oss.

 
Web-site powered by i-tools