mandag 22. des. 2014         
   
 

AKTUELT

Brosjyre for pilegrimsvandring Hovden Røldal 2013 
Pilegrimsvandring Hovden Røldal

Pilegrimsvandring Vest-Telemark - Røldal 2013


Ressursside for bønn

 

Strategiprosjyre

tmb_glede

  


Stein Reinertsen blir ny biskop

06.12.12 - Stein Reinertsen er tilsatt som ny biskop i Agder og Telemark bispedømme. Det ble offentliggjort av Kirkerådet fredag formiddag. Blant de 15 medlemmene i Kirkerådet fikk Reinertsen 10 stemmer, mens Anne-May Grasaas fikk 5 stemmer. Den tredje kandidaten, Ludvig Bjerkreim, fikk ingen stemmer.

Stein Reinertsen 

Med dette blir den nåværende prosten i Mandal historisk: Han er den første biskopen som Den norske kirke selv utnevner siden reformasjonen. Dette er et resultat av at Stortinget i vår endret grunnloven, avviklet kirkelig statsråd og bestemte at biskoper og proster skal tilsettes av kirkelige organer.

Stein Reinertsen (52) har sine røtter i Farsund og på Lista. Reinertsens foreldre er begge fra Lista, men han er født og oppvokst i Oslo. Han flyttet til sine foreldres hjemkommune da han som 35-åring da han fikk stillingen som sokneprest i Farsund, en jobb han var trofast mot i 12 år, før han tidligere i år ble utnevnt til prost i Mandal. Den nye biskopen er gift og har tre barn i alderen 19 til 24 år.

Kirkens enhet
I sin selvpresentasjon i forbindelse med at han ble fremmet som bispekandidat i Agder og Telemark skrev han dette om bisperollen:

- Biskopen har et særlig ansvar for enheten i kirken. Jesus bad flere ganger om at «vi alle må være ett». Biskopen har derfor et lederansvar og tilsynsansvar med å ta vare på læren på grunnlag av Bibelen og bekjennelsen. Etter min mening handler tilsynet ikke bare om å bevare den kristne lære, men også om å oppmuntre og gi frimodighet til at troen leves ut i praksis.

Fremmedkulturelle
Stein Reinertsen ble ordinert som prest i 1987 etter utdannelse ved Menighetsfakultetet. De siste årene har han arbeidet med et masterstudium i erfaringsbasert praktisk teologi der temaet har vært integrering av fremmedkulturelle i menigheten. Som sokneprest i Farsund arbeidet han mye med akkurat dette.

Av tidligere erfaring kan vi nevne at Reinertsen har vært sykehusprest og studentprest. Reinertsen har lang fartstid i «Laget» (Norges kristelige student- og skoleungdomslag), hvor han har vært både forlagssjef, landssekretær og styremedlem. I forrige periode satt han i Kirkerådet og i bispedømmerådet for Agder og Telemark. Av andre verv kan vi nevne at han har vært leder i styret for Menighetsfakultetet og Norsk Misjon i øst.

Størst lokal oppslutning
I den lokale stemmerunden blant menighetsråd, prester og andre vigslede ansatte i kirken, var det Stein Reinertsen som fikk flest stemmer. Her fulgte Ludvig Bjerkreim på andreplass mens Grasaas var den som fikk tredje mest oppslutning lokalt. 

Stein Reinertsen fikk fire førstestemmer blant landets biskoper, mens Anne-May Grasaas fikk støtte av de åtte andre. Resultatet av bispedømmerådets stemmegivning var annerledes: Her fikk Reinertsen sju stemmer, mens Grasaas fikk tre stemmer som førstekandidat.

Stein Reinertsen skal vigsles som biskop i Kristiansand Domkirke den 27. januar. Kongen blir til stede i tillegg til bispekollegiets preses Helga Haugland Byfuglien og 250 andre inviterte gjester.

- Dyktig teolog
Stiftsdirektør i Agder og Telemark bispedømme, Tormod Stene Hansen, ønsker Stein Reinertsen hjertelig velkommen som biskop:

-Stein Reinertsen er en dyktig teolog. Gjennom to perioder som medlem i bispedømmeråd og kirkemøte har han blant annet vist stor innsikt i kirkeordningsspørsmål. Han har også satt spor etter seg som en elsket menighetsprest som har løftet fram kirkens diakonale oppdrag, sier stiftsdirektøren.

Stene Hansen synes det har vært en spennende prosess fram mot tilsetting av en ny biskop.

-De tre som Kirkerådet vurderte til slutt, var alle gode kandidater. Jeg konstaterer med glede at den som er tilsatt har et solid votum bak seg.

-Fikk den vi bad om
Leder i Agder og Telemark bispedømmeråd, og medlem av Kirkerådet, Jan Olav Olsen, kommenterer tilsettingen slik:

- Agder og Telemark bispedømme har fått den biskopen vi har bedt om, og det er vi glade og takknemlige for. Vi hadde tre kompetente kandidater, og bispedømmet ville tatt imot alle disse med tillit, sier Olsen.

-Radikal
Leder i Kirkerådet, Svein Arne Lindø, sa at Reinertsen er en mild, varm og brennende person:

- Han er radikal i sin tale om samfunnsetiske spørsmål, og har blant annet engasjert seg sterkt i innvandringsdebatten på våre nye landsmenns side.

 

Du kan lese den nye biskopen sin selvpresentasjon her.

Stein Reinertsen

 

Agder og Telemark bispedømmekontor
Postadresse: Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND S
Besøksadresse:  Gyldenløvesgt. 11, 4611 KRISTIANSAND S

Tlf.: 3810 5120, Faks: 3807 0350, E-post: agder.bdr@kirken.no
Sentralbordet er åpent fra kl 09:30 - kl 15:00 på mandager og kl 09:00 - kl 15:00, tirsdag - fredag

Fakturaadresse: Agder og Telemark bispedømmeråd, Fakturamottak DFØ, Postboks 4104, 2307 HAMAR
Bankkontonr.: 7694 05 00717
Ansvarlig redaktør: Tormod Stene Hansen. Ta gjerne kontakt med oss.


Arrangement:
Bispedømmerådsmøte

Agder og Telemark bispedømmeråd har møte.

Aktivitetsdato: 19.02.2015
Arrangement:
BispedømmerådsmøteAktivitetsdato: 11.03.2015


Aktiviteter i desember 2014:
ma ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Velg aktivitet i:
Abonnér
Motta e-post med våre nyheter & aktiviteter.Søk i nettstedet:

 


    This site is powered by i-tools