G� til www.kirken.no
Klikk for å gå til hovedsiden til bispedømmet
  Klikk for å gå til hovedsiden Hamar bispedømme  lørdag 20. desember 14

 
Bispedømmet
Beredskap
Flere nyheter
Strategi for Hamar bispedømme
Vår egenart
Historien
Bilder
Årsrapporter
Kirkene i bispedømmet
Pressemeldinger
Finn menighet
 
Biskopen
Om biskopen
Visitaser
Prekener og foredrag
Christopher Bruun-Stiftelsen
 
Bispedømmerådet
Medlemmer i Hamar bispedømmeråd 2012-2015
Kirkemusikalsk fagråd
Møter
Fagråd for kirketekstiler og kirkeinventar
 
Bispedømmekontoret
Ansatte ved bispedømmekontoret
 
Barn og ungdom
Demokrativandring 2014
Kime - Ungdomsrådet
Ungdomsting
Skolepakke 2005
Konfirmant
Trosopplæring
 
Kirkens liv
Kirkevalget 2015
Samarbeid menighet og misjon - SMM
Veien gjennom livet
Diakoni
Pilegrim
Annet internasjonalt arbeid
Fengselsprestene
 
For kirkens ansatte
Stipender og legater
Personalnytt
Håndbøker
Liturgier
Lovsamling
For menighetsråd
Skjema
 
Linker
Stilling ledig
Linker

   This site is powered by i-tools

Kirkene i Hamar bispedømme

På nettstedet til Kirkebyggdatabasen, kirkesok.no, finner du en oversikt over alle kirkene i landet vårt. Du kan søke på f.eks. Åpne kirker. Du kan gjøre søk pr.kommune. Under menypunktet Detaljert byggsøk kan du få opp kirkene i hele bispedømmet, du kan søke på hvilke fasiliteter den enkelte kirken har, som for eksempel tilgjengelighet, osv. Og det er selvfølgelig bilder avkirkene.

riksantikvarens hjemmeside kan du lese om kirkene som kulturminner, og finne rutiner og saksbehandlingsregler for forvaltning av kirkene.

Du kan lese litt om Hamar domkirke her.

Du finner bilder av noen av kirkene i bispedømmet ved å klikke deg inn på "Bilder" i venstremenyen under "Bispedømmet", og finn kategorien "Kirker i .... prosti". « Tilbake


Hamar bispedømmekontor
Postboks 172
2302 HAMAR
Folkestadsgate 52
  Tlf: 62 55 03 50
Faks: 62 55 03 51
E-post: hamar.bdr@kirken.no


 


Nå tenner vi det tredje lys, det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår skal fødes i en stall.

         Tekst: Sigurd Muri

 

Kirkevalget 2015

 

Norsk Salmebok 2013
Salmebok 2013


Kontaktperson 
ved vold og
seksuelle overgrep
i kristen sammen-
heng
Pilegrimsarbeid i
Hamar bispedømme Søk i kirken.no

Søk i Hamar
Abonnér
Motta e-post med
våre nyheter.