G� til www.kirken.no
Klikk for å gå til hovedsiden til bispedømmet
  Klikk for å gå til hovedsiden Hamar bispedømme  søndag 21. desember 14

 
Bispedømmet
Beredskap
Flere nyheter
Strategi for Hamar bispedømme
Vår egenart
Historien
Bilder
Årsrapporter
Kirkene i bispedømmet
Pressemeldinger
Finn menighet
 
Biskopen
Om biskopen
Visitaser
Prekener og foredrag
Christopher Bruun-Stiftelsen
 
Bispedømmerådet
Medlemmer i Hamar bispedømmeråd 2012-2015
Kirkemusikalsk fagråd
Møter
Fagråd for kirketekstiler og kirkeinventar
 
Bispedømmekontoret
Ansatte ved bispedømmekontoret
 
Barn og ungdom
Demokrativandring 2014
Kime - Ungdomsrådet
Ungdomsting
Skolepakke 2005
Konfirmant
Trosopplæring
 
Kirkens liv
Kirkevalget 2015
Samarbeid menighet og misjon - SMM
Veien gjennom livet
Diakoni
Pilegrim
Annet internasjonalt arbeid
Fengselsprestene
 
For kirkens ansatte
Stipender og legater
Personalnytt
Håndbøker
Liturgier
Lovsamling
For menighetsråd
Skjema
 
Linker
Stilling ledig
Linker

   This site is powered by i-tools

Presentasjon av biskop Solveig Fiske

 

Biskop Solveig Fiske

 

Solveig Fiske er født 26. oktober 1952, og vokste opp på Frei på Nordmøre.  Hun er gift og har tre barn.

Hun ble ordinert til prest i januar 1982. 17. desember 2006 ble hun vigslet til biskop i Hamar bispedømme.

Litt om hennes bakgrunn:

Biskop Solveig Fiske tok teologisk embetseksamen ved Det teologiske menighetsfakultet i 1980, og Praktisk teologisk eksamen samme sted i 1981.

 

Når det gjelder etter- og videreutdanning, har hun fordypet seg i veiledning, familierådgivning, mekling og ledelse.

 

Før hun ble biskop, arbeidet hun en tid som konsulent i Kirkerådet, hun var residerende kapellan i Elverum i 12 år og sokneprest i Løten i 12 år. Det siste året før hun ble utnevnt til biskop hadde hun et engasjement som personalsjef ved Hamar bispedømmekontor.

 

Biskopen har flere kirkelige verv:

-         Bispemøtets representant i Samarbeidsrådet for overgrepsproblematikk (2011-2014)

-         Bispemøtets representant i styret for Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo(2011-2015)

 

Før hun ble utnevnt til biskop hadde hun blant annet disse vervene;

-         styreleder i Elverum folkehøgskole (2003-2007)

-         medlem av den norske delegasjonen ved pastoralkonfreanse om Great Lakes i Afrika ((2003 og 2004)

-         Utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. juli 1999 som leverte utredningen ”… til et åpent liv i tro og tillit”, om dåpsopplæring i Den norske kirke. (1999-2000)

-         Styremedlem for Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo fra 1998.

-         Leder for Norsk kvinnelig teologiforening (1998-2002)

 

Biskopen har vært styreleder i Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep siden 2004.

 

Hun har videre deltatt i økumenisk arbeid gjennom det økumeniske tiåret – ”Kirker i solidaritet med kvinner” – ”Local woman” i KV-teamet som besøkte Norge og Island, og ved tiårets avslutning da hun besøkte Zimbabwe.

 

Lokalt har hun vært medlem i Hamar stiftsstyre av Den norske kirkes presteforening. Hun var varamedlem i Hamar bispedømmeråd i periodene 1986-1990 og 1990-1994, men møtte fast fra høsten 1987 og fra 1992. Det siste året i rådet var hun nestleder.

             
Når det gjelder skriftlig arbeid, er biskopen bidragsyter i Regnbuebroen, Tapir 1986. Hun er medforfatter i "Et liv er endt", Verbum 1992. Biskopen var fast bidragsyter til kirkesiden i Nationen i 1996/97. Hun er medforfatter i festskriftet "Løten kirke gjennom 800 år", utgitt ved Løten kirkes 800-årsjubileum i 2000.

 « Tilbake


Hamar bispedømmekontor
Postboks 172
2302 HAMAR
Folkestadsgate 52
  Tlf: 62 55 03 50
Faks: 62 55 03 51
E-post: hamar.bdr@kirken.no


 


Nå tenner vi det tredje lys, det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår skal fødes i en stall.

         Tekst: Sigurd Muri

 

Kirkevalget 2015

 

Norsk Salmebok 2013
Salmebok 2013


Kontaktperson 
ved vold og
seksuelle overgrep
i kristen sammen-
heng
Pilegrimsarbeid i
Hamar bispedømme Søk i kirken.no

Søk i Hamar
Abonnér
Motta e-post med
våre nyheter.