G� til www.kirken.no
Klikk for å gå til hovedsiden til bispedømmet
  Klikk for å gå til hovedsiden Hamar bispedømme  søndag 21. desember 14

 
Bispedømmet
Beredskap
Flere nyheter
Strategi for Hamar bispedømme
Vår egenart
Historien
Bilder
Årsrapporter
Kirkene i bispedømmet
Pressemeldinger
Finn menighet
 
Biskopen
Om biskopen
Visitaser
Prekener og foredrag
Christopher Bruun-Stiftelsen
 
Bispedømmerådet
Medlemmer i Hamar bispedømmeråd 2012-2015
Kirkemusikalsk fagråd
Møter
Fagråd for kirketekstiler og kirkeinventar
 
Bispedømmekontoret
Ansatte ved bispedømmekontoret
 
Barn og ungdom
Demokrativandring 2014
Kime - Ungdomsrådet
Ungdomsting
Skolepakke 2005
Konfirmant
Trosopplæring
 
Kirkens liv
Kirkevalget 2015
Samarbeid menighet og misjon - SMM
Veien gjennom livet
Diakoni
Pilegrim
Annet internasjonalt arbeid
Fengselsprestene
 
For kirkens ansatte
Stipender og legater
Personalnytt
Håndbøker
Liturgier
Lovsamling
For menighetsråd
Skjema
 
Linker
Stilling ledig
Linker

   This site is powered by i-tools

 

50 år med kvinners prestetjenesteI 2011 er det 50 år siden den første kvinnelige presten ble ordinert i Norge. Ingrid Bjerkås ble ordinert til prest i Vang kirke 19. mars 1961, til tjeneste som sokneprest i Berg og Torsken på Senja.

Jubileet markeres med arrangement i Hamar bispedømme 19. og 20. mars, og i Nord-Hålogaland 16. til 19. juni.

Det inviteres til deltakelse fra hele landet, og også gjester fra utlandet er invitert.

På Hamar blir det seminar lørdag 19. mars, der den historiske hendelsen blir belyst ut fra forholdet mellom kirke og samfunn. Etter at påmeldingsfristen er ute, er det rundt 150 deltakere påmeldt til seminaret.

Søndag 20. mars er det festgudstjeneste og folkefest i Vang kirke, med erindringer fra folkefesten for 50 år siden, da 1500 mennesker støttet opp om ordinasjonen. Alle er velkomne til festgudstjenesten og den påfølgende kirkekaffen, uten forutgående påmelding. Les hele programmet for 19. og 20. mars her.

Under dagene på Senja, 16. til 19. juni 2011, blir det fagseminar, boklansering, utstilling, teatertablå, utflukter og møter mellom tilreisende og det lokale folke- og kirkeliv. Det blir dager fylt med musikk, kultur, god lokal mat og storstilt natur, avsluttet med festgudstjeneste, kirkemiddag og markering i Ingrid Bjerkås-parken på Skaland. Les hele programmet for arrangementet på Senja 16. til 19. juni 2011.

I forbindelse med jubiléet utgis to bøker. En portrettbok om kvinnelige prester i dagens Norge, og en bok om Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge. En nærmere presentasjon av bokprosjektene finner du her.

Det er også planlagt en vandreutstilling med fotoportretteter av kvinnelige prester, støttet av Fritt Ord.

Oversikt over noen overnattingssteder i Hamarområdet

Bykart over Hamar med angivelse av reiserute til Høgskolen i Hamar.

Transport fra Hamar sentrum til Vang kirke:
Deltakerne må ordne eventuell overnatting og transport til arrangementene på egen hånd.
Det er ingen rutegående transport fra Hamar sentrum som passer med gudstjenestetid søndag 20. mars.
I forbindelse med retur fra Vang kirke til Hamar sentrum, går bussrutene slik:
Bybuss 1 går 31 minutter over hver time fra kl. 1131 til kl. 2331.
Mjøsekspressen går annenhver time fra kl. 1530, dvs kl. 1530, 1730, 1930 og 2130.« Tilbake


Hamar bispedømmekontor
Postboks 172
2302 HAMAR
Folkestadsgate 52
  Tlf: 62 55 03 50
Faks: 62 55 03 51
E-post: hamar.bdr@kirken.no


 


Nå tenner vi det tredje lys, det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår skal fødes i en stall.

         Tekst: Sigurd Muri

 

Kirkevalget 2015

 

Norsk Salmebok 2013
Salmebok 2013


Kontaktperson 
ved vold og
seksuelle overgrep
i kristen sammen-
heng
Pilegrimsarbeid i
Hamar bispedømme Søk i kirken.no

Søk i Hamar
Abonnér
Motta e-post med
våre nyheter.