logo2.png

Heim

Finn kyrkjelyd

Finn din menighet

Nord-Hålogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

dagens_bibelord_190.jpg

Trosopplæringsprisen 2014 gjekk til Hareid

ban1_6.jpgdapsprisenlite_04_10.jpg

Dette skriver www.IKO.no om Hareid, som var ein av 3 nominerte:

Trusopplæringsarbeidet i Hareid kyrkjelyd
Hareid kyrkjelyd på Sunnmøre har utforma ein systematisk plan for trusopplæring på alle årstrinn, 0  - 18 år. Mange tiltak endar opp med ei gudsteneste. Av tiltaka kan nemnast arbeidet med 17- og 18-åringane som inkluderer pilegrimsvandring i lokalmiljøet og festmiddag for å feire myndigalder. Festen rommar både refleksjon, draumar og lesing av brev dei som konfirmantar skreiv til seg sjølve. Det er utforma årshjul og detaljerte skildringar av alle tiltak. Tiltaka vert formidla gjennom innbydande og opplysande brosjyrar. God kommunikasjon med barnehagar, skular og familiar har gjort trusopplæingsarbeidet godt kjend i bygda.

Prisen ble delt ut 22.10.2014 under Trosopplæringskonferansen 2014 på Lillestrøm.

Møre biskop og Møre bispedømeråd gratulerer!

Nyttige lenker

Abonner på nyhende >> Tidlegare nyhende >>

Kyrkjeval 2015 - nominasjon av kandidatar

Hausten 2015 skal det vere Kyrkjeval. Det skal veljast både sokneråd, bispedømeråd og Kyrkjemøte. 

TAKK for kjempeinnsats og giverglede!

TUSEN TAKK for strålende innsats og engasjement, også i menighetene over hele bispedømmet!  I vårt fylke har summen nå passert 13,4 millioner kroner.  Det gir rent vann hele livet til 67.000 mennesker!

Fikk du ikke gitt? Ring 82044110, da gir du automatisk 200 kroner til TV-aksjonen.  Beløpet belastes telefonregningen din.

Søk på OVF- midlar for 2015

Bispedømmerådene gir tilskudd til lokale og regionale prosjekter. Søknad fremmes til det bispedømme virksomheten tilhører. Søknadsfrist er 1. desember og eget søknadsskjema skal benyttes.

Biskop Ingeborg Midttømme er sjukmeldt inn til vidare

Domprost Olav Gading er fungerande biskop. E-post til Møre biskop:more.biskop@kirken.no

Ungdomsting i Møre bispedøme

22.-23. november blir det ungdomsting i Møre bispedøme. Tema: På vår måte. Kvar kyrkjelyd i Møre kan sende to delegatar.

Ungdomsår i Møre

Møre bispedømeråd har vedtatt å fokusere meir på ungdom i kyrkja gjennom eit ungdomsår i Møre i 2016. Med ungdomsåret ønskjer Møre bispedømerådet og Møre biskop å inspirere kyrkjelydane til meir deltaking av ungdom i kyrkjelydens arbeid etter konfirmasjonen.

Fagdag for kyrkjemusikarar

Fredag 7. november i Molde domkirkeMed biskop Ingeborg og Bengt Norbakken, kantor i Gand kyrkje og redaktør for Norsk Kirkemusikk.

Dåpsopplæring for vaksne på arabisk

Det er ikkje uvanleg at vaksne med ein annen religiøs bakgrunn enn den kristne ønskjer dåp. Ressursmateriell er tilgjengeleg på engelsk, men også på arabisk. Geir Sakseid, sokneprest i Giske og Vigra har gjort ein innsats for å få det gjort tilgjengeleg.

Avskjed med avholdt biskop

Biskop Martin av Newcastle forretta si avskjedsgudsteneste søndag, 21.09. i St. Nicholas katedralen. Han var initiativtakar saman med biskop Odd Bondevik for venskapsavtalen mellom Møre bispedøme og Newcastle bispedøme.

Opp til 7

«Opp til 7» har som målsetting å auke deltaking av unge vaksne og ungdom i rådsstrukturen i Den norske kyrkje til 7% ved kyrkjevalet i 2015.

50 år med kvinner i presteteneste

Hefte: "Kven kan seia nei til Gud?"

I heftet er det også med innlegg av biskop Ingeborg Midttømme og tidlegare biskop Odd Bondevik.  Du kan og lese sokneprest Matias Austrheim si forteljing om eigen veg til prestetenesta og om sine tankar om kvinner i tenesta.  Heftet er i ei lett tilgjengeleg form og forsynt med gode bilete. 

Last ned heftet her

Ordinerte kvinner 

Møre bispedømeråd
Møre biskop

Moldetrappa 1
6415 MOLDE

Telefon:      71250670
Telefax:      71250671
E-post:       more.bdr@kirken.no
                  more.biskop@kirken.no

Heimeside:  http://www.kirken.no/more

Ansvarleg redaktør: Bjørn Olaf Storhaug                 
Nettredaktør: Christfried Kaul