logo2.png

Heim

Finn kyrkjelyd

Finn din menighet

Nord-Hålogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

dagens_bibelord_190.jpg

 

tenn lys 3.advent.jpg

Nyttige lenker

Abonner på nyhende >> Tidlegare nyhende >>

La deg nominere til Kirkevalget 2015 nå!

Åpent brev til alle kirkemedlemmer i Møre bispedømme

Rekruttéring av kandidater til valg på nytt bispedømmeråd og kirkemøte er inne i sluttfasen. Fire grupperinger i Møre bispedømme kontakter nå mulige kandidater.

Biskopens nyttårssamling 2015

Møre biskop har tradisjon for å samle ordinerte og vigsla kyrkjeleg tilsette, bispedømeråds-medlemer, staben og representantar for for kyrkjelege og offentlege samarbeidspartnarar til nyttårsmottaking.  Dette skjer også i 2015, - i Molde domkirke laurdag 10. januar kl 13 - 16.  Dei det gjeld får særskild invitasjon.  Påmelding skjer elektronisk via skjema, klikk vidare.  Frist for påmelding:  30. desember.

Storslått syngjespel om Ørsta kyrkje

Ørsta kyrkjelyd har gjennom heile året feira kyrkja sitt 150 årsjubileum. Laurdag 29. og søndag 30. november blei jubileumsåret avslutta med framføringa av syngjespelet «Høyr kor kyrkjeklokka lokkar», med tekstar av Jan Ove Ulstein og musikk av Marie Austrheim Riise.  (Alle bilete:  Møre-Nytt v/Rune Sæbønes)

Vi søker sokneprest i Ørsta og sokneprest i Vanylven/Åram i Søre Sunnmøre prosti

Ørsta sokn, Vanylven sokn og Åram sokn ligg i Søre Sunnmøre prosti som omfattar kommunane Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein, Herøy, Vanylven og Sande med til saman 19 sokn og ca. 43.500 medlemar i Den norske kyrkja.

Dåpsopplæring for vaksne på arabisk

Det er ikkje uvanleg at vaksne med ein annen religiøs bakgrunn enn den kristne ønskjer dåp. Ressursmateriell er tilgjengeleg på engelsk, men også på arabisk. Geir Sakseid, sokneprest i Giske og Vigra har gjort ein innsats for å få det gjort tilgjengeleg.

Ungdomsting i Møre bispedøme 2014

22.-23. november var det ungdomsting i Møre bispedøme. Biskop Ingeborg Midttømme held ei inspirerande opningstale der ho framheva at det er avgjerande for kyrkja at ungdom kan påverke og delta aktivt.

25 år med FN sin barnekonvensjon

Barnekonvensjonen: Barn og unge har rett til:

§12. Å PÅVIRKE

§13. Å FÅ OG GI INFORMASJON

§14. TANKE-, SAMVITS- OG RELIGIONSFRIDOM

Ledig vikariat for kateket i hele 2015 i Molde domkirke menighet

Som følge av at vår kateket delvis skal over i annen stilling i menigheten søker vi etter vikar i ett år (full stilling). Vikaren skal i samarbeid med nåværende kateket videreføre og utvikle trosopplæringsarbeidet i menigheten.

Kyrkjeval 2015 - nominasjon av kandidatar

Hausten 2015 skal det vere Kyrkjeval. Det skal veljast både sokneråd, bispedømeråd og Kyrkjemøte. 

Det har vore visitas i Sande 28.10. - 02.11. 2014

Det har vore visitas i Sande og Gursken 28.10. - 02.11. 2014. Olav Gading var fungerande biskop på visitasen. Se bildeserien

Kyrkjeval 2015

logo kyrkjevalet 2015 nynorsk.jpg 

50 år med kvinner i presteteneste

Hefte: "Kven kan seia nei til Gud?"

I heftet er det også med innlegg av biskop Ingeborg Midttømme og tidlegare biskop Odd Bondevik.  Du kan og lese sokneprest Matias Austrheim si forteljing om eigen veg til prestetenesta og om sine tankar om kvinner i tenesta.  Heftet er i ei lett tilgjengeleg form og forsynt med gode bilete. 

Last ned heftet her

Ordinerte kvinner 

Møre bispedømeråd
Møre biskop

Moldetrappa 1
6415 MOLDE

Telefon:      71250670
Telefax:      71250671
E-post:       more.bdr@kirken.no
                  more.biskop@kirken.no

Heimeside:  http://www.kirken.no/more

Ansvarleg redaktør: Bjørn Olaf Storhaug                 
Nettredaktør: Christfried Kaul