logo2.png

Heim

Finn kyrkjelyd

Finn din menighet

Nord-Hålogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

dagens_bibelord_190.jpg

Ungdomsting i Møre bispedøme 2014

ut 2014 08.jpg

22.-23. november var det ungdomsting i Møre bispedøme. Biskop Ingeborg Midttømme held ei inspirerande opningstale der ho framheva at det er avgjerande for kyrkja at ungdom kan påverke og delta aktivt. Ho knyta ungdomsdemokratiet også til 25 års jubileum av barnekonvensjonen som ble feira 2 dagar før Møre bispedøme sitt ungdomsting tek til. Gjennom ungdomstinget viste dei 23 delegatane at dei ønskjer å påvirke, informere og delta aktivt og ikkje minst vere frimodige kristne i samfunnet vårt.
Les meir

Nyttige lenker

Abonner på nyhende >> Tidlegare nyhende >>

25 år med FN sin barnekonvensjon

Barnekonvensjonen: Barn og unge har rett til:

§12. Å PÅVIRKE

§13. Å FÅ OG GI INFORMASJON

§14. TANKE-, SAMVITS- OG RELIGIONSFRIDOM

Søk på OVF- midlar for 2015

Bispedømmerådene gir tilskudd til lokale og regionale prosjekter. Søknad fremmes til det bispedømme virksomheten tilhører. Søknadsfrist er 1. desember og eget søknadsskjema skal benyttes.

Vi søker vikarprest/prestevikar i Nordre Sunnmøre prosti og sokneprest i Ørsta

Nordre Sunnmøre prosti omfattar kommunane Ålesund, Giske, Sula og Haram med til saman 14 sokn og ca 57.000 medlemmar i Den norske kyrkja.

Ørsta sokn ligg i Søre Sunnmøre prosti som omfattar kommunane Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein, Herøy, Vanylven og Sande med til saman 19 sokn og ca. 43.500 medlemar i Den norske kyrkja.

Ledig vikariat for kateket i hele 2015 i Molde domkirke menighet

Som følge av at vår kateket delvis skal over i annen stilling i menigheten søker vi etter vikar i ett år (full stilling). Vikaren skal i samarbeid med nåværende kateket videreføre og utvikle trosopplæringsarbeidet i menigheten.

Ungdomsting i Møre bispedøme

22.-23. november blir det ungdomsting i Møre bispedøme. Tema: På vår måte. Kvar kyrkjelyd i Møre kan sende to delegatar. Påmeldingsfrist er måndag, 10. november.

Det har vore visitas i Sande 28.10. - 02.11. 2014

Det har vore visitas i Sande og Gursken 28.10. - 02.11. 2014. Olav Gading var fungerande biskop på visitasen. Se bildeserien

Trosopplæringsprisen 2014 til Hareid

Prisen ble delt ut 22.10.2014 under Trosopplæringskonferansen 2014 på Lillestrøm.

Møre biskop og Møre bispedømeråd gratulerer!

Kyrkjeval 2015 - nominasjon av kandidatar

Hausten 2015 skal det vere Kyrkjeval. Det skal veljast både sokneråd, bispedømeråd og Kyrkjemøte. 

TAKK for kjempeinnsats og giverglede!

TUSEN TAKK for strålende innsats og engasjement, også i menighetene over hele bispedømmet!  I vårt fylke har summen nå passert 13,4 millioner kroner.  Det gir rent vann hele livet til 67.000 mennesker!

Fikk du ikke gitt? Ring 82044110, da gir du automatisk 200 kroner til TV-aksjonen.  Beløpet belastes telefonregningen din.

Biskop Ingeborg Midttømme er sjukmeldt inn til vidare

Domprost Olav Gading er fungerande biskop. E-post til Møre biskop:more.biskop@kirken.no

Kyrkjeval 2015

logo kyrkjevalet 2015 nynorsk.jpg 

50 år med kvinner i presteteneste

Hefte: "Kven kan seia nei til Gud?"

I heftet er det også med innlegg av biskop Ingeborg Midttømme og tidlegare biskop Odd Bondevik.  Du kan og lese sokneprest Matias Austrheim si forteljing om eigen veg til prestetenesta og om sine tankar om kvinner i tenesta.  Heftet er i ei lett tilgjengeleg form og forsynt med gode bilete. 

Last ned heftet her

Ordinerte kvinner 

Møre bispedømeråd
Møre biskop

Moldetrappa 1
6415 MOLDE

Telefon:      71250670
Telefax:      71250671
E-post:       more.bdr@kirken.no
                  more.biskop@kirken.no

Heimeside:  http://www.kirken.no/more

Ansvarleg redaktør: Bjørn Olaf Storhaug                 
Nettredaktør: Christfried Kaul