Finn menighet

Finn din menighet
Nord-Hålogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

Linker

 

 

 

 


----------------------------------

SØK OM OVF-TILSKUDD

-----------------------------------

 

Minneord – biskop emeritus Kristen Kyrre Bremer

Skrevet den 21.05.2013

Biskop Kristen Kyrre Bremer døde i Rygge 16. mai 2013, 87 år gammel.

Minneord

Kristen Kyrre Bremer ble født i Tana, 12.7. 1925.

Han tok teologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1952, og ble ordinert til prest i 1953. Bremer startet sin prestetjeneste som feltprest ved Brigaden i Nord- Norge i 1953. Fra 1956-60 var han hjelpeprest i Nord-Fron i Hamar bispedømme, og gjorde tjeneste som feltprest i Gaza fra 1960. Deretter ble det sju år som sokneprest i Bardu i Nord- Hålogaland bispedømme, de siste 2 årene også som prost i Senja prosti. I 1972 ble Bremer utnevnt til biskop i Nord-Hålogaland, og i 1979 ble han utnevnt til biskop i Nidaros. Han gikk av med pensjon i 1991.

Sporene er sterke og tydelige etter biskop Bremer både i Nord-Hålogaland bispedømme og i Nidaros bispedømme.  

Biskop Bremer sitt kjennemerke var folkelighet og bevissthet om å være alminnelig og inkluderende. Samtidig evnet han å ta vare på verdigheten som er knyttet til bispetjenesten. Dette ble særlig tydelig i Nidaros domkirke hvor han ofte hadde ansvar for offisielle oppgaver i nærvær av medlemmer fra kongehuset og representanter fra kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt.

Biskop Kristen Kyrre Bremer huskes særlig for sitt varme smil, sitt nærvær og sin lune humor. Han evnet å lytte og oppmuntre, og han veiledet med visdom og innsikt. Hans glade og klare Kristusforkynnelse var alltid i sentrum. Biskop Bremer bar med seg en mildhet som menneske. Men han tok klare standpunkter i kontroversielle spørsmål både i kirke og samfunn, som viste en styrke hos ham til å stå i motstand. 

Kristen Kyrre Bremer prioriterte prestene og de kirkelig ansatte i sin tjeneste som biskop. Han viste en egen evne til å gjøre andre synlig, og gi oppmerksomhet og omsorg til den som slet i liv og tjeneste. Hans visitaser var preget av stor ansvarsfølelse overfor menighetene.

I kirkehistorien vil Bremer bli skrevet inn som biskopen i Den norske kirke som forstod den store betydning pave Johannes Paul II`s besøk i Norge i juni 1989 representerte som økumenisk hendelse. Med vidsyn og klokskap innbød han paven til å feire økumenisk gudstjeneste i Nidarosdomen.

Hans kjære Hanna stod sammen med han i tjenesten, og de ble et begrep som preste- og bispepar.

Da Kristen ble pensjonist, bosatte de seg i Hannas hjembygd, Rygge i Østfold, og fikk mange gode år der. Bremer gjorde en stor og verdifull tjeneste i den lokale menighet. Da Hanna døde for vel fem år siden, var dette et stort tap for Kristen og familien. De siste årene har vært preget av svekket helse og savn etter Hanna.

Biskop Bremer omtales fortsatt med varme og respekt i menighetene i Nord-Hålogaland og Nidaros. Vi som fikk oppleve ham som medmenneske og kristen, glemmer det aldri.


Våre tanker går til hans familie.

Velsignet være minnet etter biskop Kristen Kyrre Bremer.

 

Helga Haugland Byfuglien                                       Tor Singsaas
Bispemøtets preses                                                Nidaros biskop

<< Tilbake

Strategiplan

  


  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kirkevalget 2015

Skrevet den 27.11.2014

Diverse informasjon om Kirkevalget 2015

Ny medarbeider på bispedømmekontoret

Skrevet den 27.11.2014

Fra 10. november har Haimanot Etsubdink Sibhat fra Etiopia hatt praksisplass ved Nidaros bispedømmeråd.

Verdens Aidsdag

Skrevet den 27.11.2014

Det blir også i år lysmesse på Verdens Aidsdag, i Vår Frue kl 19 – med årets nasjonale tema «Bryt tausheten!» . Bymisjonsprestene Siv Limstrand og Jon Henrik Gulbrandsen er liturger, appell ved Eivind Rindal LLH, musikere fra jazzlinja, institutt for musikk

Lys til verden

Skrevet den 27.11.2014

Misjonsaksjonen lys til verden har i år MISJON OG DEMOKRATI som tema. Vi har markert grunnlovsjubileet 1814 – 2014. Samfunnsbygging med vekt på demokrati er et kjennetegn med misjonsarbeid som foregår i dag. Vi håper mange Nidaros-menigheter blir med på aksjonen.

Folkemøte i Byåsen kirke

Skrevet den 26.11.2014

I forbindelse med Byåsen kirkes 40 års jubileum er det et folkemøte i kirka 1.desember kl. 19.00-21.00

Arrangement

tirsdag, 25/11-2014

Visitas, Egge/Steinkjer

torsdag, 04/12-2014

Prostemøte

tirsdag, 09/12-2014

Bispedømmerådsmøte

mandag, 02/03-2015

Stiftsdagene 2015

fredag, 13/03-2015

Ungdomstinget 2015

>> Flere arrangement

Søndagsportalen

    

    Dagens bibelord

Linker Den norske kirke

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no