Finn menighet

Finn din menighet
Nord-Hålogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

Linker


----------------------------------

SØK OM OVF-TILSKUDD

-----------------------------------

Minneord – biskop emeritus Kristen Kyrre Bremer

Skrevet den 21.05.2013

Biskop Kristen Kyrre Bremer døde i Rygge 16. mai 2013, 87 år gammel.

Minneord

Kristen Kyrre Bremer ble født i Tana, 12.7. 1925.

Han tok teologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1952, og ble ordinert til prest i 1953. Bremer startet sin prestetjeneste som feltprest ved Brigaden i Nord- Norge i 1953. Fra 1956-60 var han hjelpeprest i Nord-Fron i Hamar bispedømme, og gjorde tjeneste som feltprest i Gaza fra 1960. Deretter ble det sju år som sokneprest i Bardu i Nord- Hålogaland bispedømme, de siste 2 årene også som prost i Senja prosti. I 1972 ble Bremer utnevnt til biskop i Nord-Hålogaland, og i 1979 ble han utnevnt til biskop i Nidaros. Han gikk av med pensjon i 1991.

Sporene er sterke og tydelige etter biskop Bremer både i Nord-Hålogaland bispedømme og i Nidaros bispedømme.  

Biskop Bremer sitt kjennemerke var folkelighet og bevissthet om å være alminnelig og inkluderende. Samtidig evnet han å ta vare på verdigheten som er knyttet til bispetjenesten. Dette ble særlig tydelig i Nidaros domkirke hvor han ofte hadde ansvar for offisielle oppgaver i nærvær av medlemmer fra kongehuset og representanter fra kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt.

Biskop Kristen Kyrre Bremer huskes særlig for sitt varme smil, sitt nærvær og sin lune humor. Han evnet å lytte og oppmuntre, og han veiledet med visdom og innsikt. Hans glade og klare Kristusforkynnelse var alltid i sentrum. Biskop Bremer bar med seg en mildhet som menneske. Men han tok klare standpunkter i kontroversielle spørsmål både i kirke og samfunn, som viste en styrke hos ham til å stå i motstand. 

Kristen Kyrre Bremer prioriterte prestene og de kirkelig ansatte i sin tjeneste som biskop. Han viste en egen evne til å gjøre andre synlig, og gi oppmerksomhet og omsorg til den som slet i liv og tjeneste. Hans visitaser var preget av stor ansvarsfølelse overfor menighetene.

I kirkehistorien vil Bremer bli skrevet inn som biskopen i Den norske kirke som forstod den store betydning pave Johannes Paul II`s besøk i Norge i juni 1989 representerte som økumenisk hendelse. Med vidsyn og klokskap innbød han paven til å feire økumenisk gudstjeneste i Nidarosdomen.

Hans kjære Hanna stod sammen med han i tjenesten, og de ble et begrep som preste- og bispepar.

Da Kristen ble pensjonist, bosatte de seg i Hannas hjembygd, Rygge i Østfold, og fikk mange gode år der. Bremer gjorde en stor og verdifull tjeneste i den lokale menighet. Da Hanna døde for vel fem år siden, var dette et stort tap for Kristen og familien. De siste årene har vært preget av svekket helse og savn etter Hanna.

Biskop Bremer omtales fortsatt med varme og respekt i menighetene i Nord-Hålogaland og Nidaros. Vi som fikk oppleve ham som medmenneske og kristen, glemmer det aldri.


Våre tanker går til hans familie.

Velsignet være minnet etter biskop Kristen Kyrre Bremer.

 

Helga Haugland Byfuglien                                       Tor Singsaas
Bispemøtets preses                                                Nidaros biskop

<< Tilbake

Strategiplan

  


  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

St.Olavs dåp - 1000-årsmarkering i Rouen

Skrevet den 24.10.2014

I helgen 17.-19. oktober ble det avviklet et storstilt program under feiringen av Olav den Helliges dåp i Katedralen i Rouen i Normandie, Frankrike.

Velkommen til fagdag 19.november

Skrevet den 22.10.2014

«Leir for konfirmanter – Hva, Hvordan og Hvorfor?»

Nidarosen 2014 til Dagfrid Almklov

Skrevet den 22.10.2014

Juryen for Nidarosen valgte å gi Nidarosen 2014 til Dagfrid Almklov, Hoeggen menighet. Almklov fikk prisen for sin innsats for Hoeggen mini- og barnegospel som hun startet for i 1994 og som hun siden da har vært dirigent for.

Etterutdanningsuka 2014

Skrevet den 04.09.2014

Årets etterutdanningskurs for prester og kateketer. Tema: Dåp i motvind? Når: Uke 44: 27.-29.oktober eller 29.-31.oktober. Sted: Selbusjøen hotell og gjestegård

OVF-tilskudd 2015

Skrevet den 20.10.2014

I fjor ble det bevilget 683 000 kr til 22 ulike prosjekt fra OVF-milder her i Nidaros. Dere er nå velkommen til å søke om midler for 2015

Arrangement

onsdag, 22/10-2014

Visitas, Ørlandet/Bjugn

lørdag, 25/10-2014

Gi oss i dag vårt daglige brød

mandag, 27/10-2014

Etterutdanningsuka 2014

lørdag, 08/11-2014

Ved elvebredden

>> Flere arrangement

Søndagsportalen

    

    Dagens bibelord

Linker Den norske kirke

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no