Innhold Innhold

20 spørsmål - en brukerundersøkelse

Sør-Hålogaland bispedømmekontor gjennomfører for tiden en brukerundersøkelse om grad av service på vårt kontor. >>>
Jenter som går etter vann, går ikke på skole. Kvinner som går etter vann, går ikke på jobb. Timer går. Liv går.
Omlag 70 deltakere lot seg inspirere i helga og var med på et variert og spennende program.
Nordland fylkeskommunes tilskudd til kirkemusikk med søknadsfrist 15. juni er nå fordelt.
SØr-Hålogaland bispedØmmekontor

Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø
Tlf.: 75 54 85 50

Sentralbord har åpent
fra kl. 09.00-14.00

 
Ansatte

Kontaktperson ved overgrep


E-post:
Biskop
(sor-halogaland.biskop@kirken.no)

Bispedømmeråd
(sor-halogaland.bdr@kirken.no)

 

Biskopens  blogg 

Samarbeidsråd for menighet og misjon
Powered by: www.I-tools.no