Finn menighet

Finn din menighet
Nord-Hålogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

Linker

Ramnes kirke 2007-07

Ramnes kirke

Ramnes kirke

Ramnes kirke inni

Døpefont
   Ramnes kirke ble reist en gang på 1100-tallet. Den skal ligge på sagatidens Re, kampplassen for slaget i Re, som sto mellom kong Magnus og birkebeinerne.

De første århundrene var den uten våpenhus, sakristi og tårn. De store vinduene kom på 1600-tallet.

Kirken har hatt to portaler på sørveggen; en i skipet og en "presteinngang" i koret, samt en portal vest i skipet. Muligens har det også vært et sidealter mot sørveggen i skipet. Dette kan ha blitt fjernet i forbindelse med reformasjonen; ikke bare for å fjerne en "naturlig" helgenplass, men også for å gi plass til de faste benkene som kom med prekenen og prekestolen.

Prekestolen er av den eldste typen, satt sammen av arkitekturelementer og bildefelt. De bevarte feltene viser Kristus Frelseren og de fire evangelistene.

Altertavlen fra 1600-tallet har nattverden med innstiftelsesordene som sentralt midtmotiv. Dette feltet er omgitt av 16 mindre felt med apostlene, billedgjøring av dydene, Kristus Frelseren og kongemonogram.

Teksten er hentet fra heftet: Vestfolds vakre middelalderkirker.
Les mer om middelalderkirker og last ned heftet her.

<< Tilbake

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bispevigsling i Domkirken

Skrevet den 17.09.2014

21. september vigsles Per Arne Dahl til ny biskop i Tunsberg. Vigslingsgudstjenesten i Tønsberg domkirke begynner kl. 11.00 og overføres også på storskjerm utenfor kirken. Det blir enkel kirkekaffe på kirkebakken etter gudstjenesten. Les mer.

TV-aksjonen 19. oktober 2014

Skrevet den 08.09.2014

Årets TV-aksjon 19. oktober: Vann forandrer alt

Besøk fra vårt vennskapsstift i Sverige

Skrevet den 01.09.2014

Siste uken i august var Tunsberg bispedømme vertskap for 22 svenske menighetspedagoger fra vårt vennskapsstift Strângnâs. Det ble gode og innholdsrike dager i møte med ansatte i ulike menigheter i bispedømmet vårt. Aller først måtte vi lage en god plattform for å forstå norsk og svensk kirkeliv – for er det så likt som vi tror??

Et rop for Irak

Skrevet den 29.08.2014

Lidelsens ansikt - hva er vårt ansvar? Det har vært fryktelig å være vitne til de menneskelige lidelser som den senere tid har utspilt seg på Gazastripen og også inne i Israel. Les artikkel av fungerende biskop David Gjerp:

Domprost David Gjerp er fungerende biskop

 Artikkelbilde DG

Biskop Laila Riksaasen Dahl hadde sin avskjedsgudstjeneste i Tønsberg domkirke søndag 27. april. Domprost David Gjerp er fungerende biskop nå fram til Per Arne Dahl innsettes i Domkirken 21. september.

Henvendelser til fungerende biskop David Gjerp rettes til den ordinære biskopsadressen eller til Tunsberg biskop, Håkon 5.s gate 1, 3116 Tønsberg. Telefon: 95 23 80 06

Denne adressen kan også benyttes til invitasjoner og arrangementer som gjelder Per Arne Dahl etter bispevigslingen 21. september. Tilbakemelding på disse kan påregnes i løpet av juni og i august.

Andre henvendelser til Per Arne Dahl sendes han direkte.

 Presentasjon av Per Arne Dahl: http://www.bd.kirken.no/tunsberg/index.cfm?id=410283 

 Per Arne Dahls CV

 

Aktiviteter

>> Flere arrangement

Søndagsportalen

Linker

 

TV aksjonen 19.oktober 2014 – «Vann forandrer alt»

200 år 150mp

Trosopplæringskonferansen 2014

 

 

   

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no