Finn menighet

Finn din menighet
Nord-Hålogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

Linker

Ramnes kirke 2007-07

Ramnes kirke

Ramnes kirke

Ramnes kirke inni

Døpefont
   Ramnes kirke ble reist en gang på 1100-tallet. Den skal ligge på sagatidens Re, kampplassen for slaget i Re, som sto mellom kong Magnus og birkebeinerne.

De første århundrene var den uten våpenhus, sakristi og tårn. De store vinduene kom på 1600-tallet.

Kirken har hatt to portaler på sørveggen; en i skipet og en "presteinngang" i koret, samt en portal vest i skipet. Muligens har det også vært et sidealter mot sørveggen i skipet. Dette kan ha blitt fjernet i forbindelse med reformasjonen; ikke bare for å fjerne en "naturlig" helgenplass, men også for å gi plass til de faste benkene som kom med prekenen og prekestolen.

Prekestolen er av den eldste typen, satt sammen av arkitekturelementer og bildefelt. De bevarte feltene viser Kristus Frelseren og de fire evangelistene.

Altertavlen fra 1600-tallet har nattverden med innstiftelsesordene som sentralt midtmotiv. Dette feltet er omgitt av 16 mindre felt med apostlene, billedgjøring av dydene, Kristus Frelseren og kongemonogram.

Teksten er hentet fra heftet: Vestfolds vakre middelalderkirker.
Les mer om middelalderkirker og last ned heftet her.

<< Tilbake

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Skjærgårdsvinterfestival på Ål 19.-22. februar 2015

Skrevet den 24.11.2014

Neste år er det andre året på rad at Ål er vertskap for den nye tilveksten av festivaler under Skjærgårdspaparaplyen – selv om det er vanskelig å komme lenger unna selve skjærgårdsassosiasjonen. Det vinter, vi er oppe i Ål i Hallingdal... – men felles er god musikk, god forkynnelse, gode folk og gode muligheter

Tid for å søke OVF-midler

Skrevet den 21.11.2014

Innen fristen 1. desember kan lokale og regionale kirkelige råd og grupper søke om tilskudd fra Opplysningsvesenets fond, OVF. Det er Tunsberg bispedømmeråd som deler ut tilskudd fra den disponible rammen, og søknader skal sendes til Tunsberg bispedømmeråd. Les videre om søknadsskjema, satsingsområder mm.

Nytilsetting i Tunsberg bispedømme

Skrevet den 17.11.2014

Ny sokneprest i Frogner menighet i Lier prosti er tilsatt av Tunsberg bispedømmeråd

Prostidag i Kongsberg prosti

Skrevet den 17.11.2014

Torsdag 13. november var turen for kirke- og kulturfest kommet til Kongsberg.

Aktiviteter

mandag, 20/10-2014

Godt liv - hele livet

tirsdag, 16/12-2014

Bispedømmerådsmøte

torsdag, 22/01-2015

Bispedømmerådsmøte

>> Flere arrangement

Søndagsportalen

Linker

 

200 år 150mp

 

 

 

   

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no